παράπτωμα

Μεταφράσεις

παράπτωμα

colpawangedragtjänstefelسوء السلوكmisconductFehlverhaltenнарушениеmala conducta (pa'raptoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
σφάλμα, παράβαση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close