παράσταση

Μεταφράσεις

παράσταση

show, representation, performanceспектакль (pa'rastasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. παρουσίαση έργου στο θέατρο θεατρική παράσταση
2. εικόνα, συνήθεια Έχω θετικές παραστάσεις από την οικογένειά μου.
αλλάζω περιβάλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close