παράστημα

Μεταφράσεις

παράστημα

(pa'rastima)
ουσιαστικό ουδέτερο
κορμοστασιά έχω μεγαλοπρεπές παράστημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close