παράταιρος

(προωθήθηκε από παράταιρη)
Μεταφράσεις

παράταιρος

(pa'rateros) αρσενικό

παράταιρη

(pa'rateri) θηλυκό

παράταιρο

(pa'ratero) ουδέτερο
επίθετο
αταίριαστος παράταιρο ζευγάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close