παράταξη

Μεταφράσεις

παράταξη

array, grouping (pa'rataksi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. σειρά στρατιωτική παράταξη
2. πλευρά, κόμμα Σε ποια παράταξη ανήκεις;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close