παράφωνος

(προωθήθηκε από παράφωνο)
Μεταφράσεις

παράφωνος

(pa'rafonos) αρσενικό

παράφωνη

(pa'rafoni) θηλυκό

παράφωνο

(pa'rafono) ουδέτερο
επίθετο
που δεν τραγουδάει σωστά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close