παρέκβαση

Μεταφράσεις

παρέκβαση

digression

παρέκβαση

digression, diversion
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close