παρένθεση

Μεταφράσεις

παρένθεση

parenthesis, bracketparenthèseparéntesisparentes괄호parentesวงเล็บ括号 (pa'renθesi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. το σημείο στίξης (...) βάζω σε παρένθεση
2. μεταφορικά σε ομιλία η σύντομη παρέμβαση άλλου θέματος Μετά από αυτή την παρένθεση, μπορώ να συνεχίσω τη διήγηση.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close