παρέρχομαι

Μεταφράσεις

παρέρχομαι

go, pass
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close