παρήγορος

Μεταφράσεις

παρήγορος

(pa'riɣoros) αρσενικό

παρήγορη

(pa'riɣori) θηλυκό

παρήγορο

(pa'riɣoro) ουδέτερο
επίθετο
παρηγορητικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close