παρίσταμαι

Μεταφράσεις

παρίσταμαι

assister (pa'ristame)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
είμαι παρών παρίσταμαι σε τελετή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close