παραβάλλω

Μεταφράσεις

παραβάλλω

collate, compare (para'valo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
συγκρίνω συγκρίνω με
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close