παραβάν

Μεταφράσεις

παραβάν

screen (para'van)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
κινητή κατασκευή που απομονώνει προσωρινά κπ χώρο Ντύθηκε πίσω από το παραβάν.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close