παραβλάπτω

Μεταφράσεις

παραβλάπτω

impair
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close