παραγνωρίζω

Μεταφράσεις

παραγνωρίζω

verkennen

παραγνωρίζω

disregard, overlook
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close