παραγωγίσιμος

Μεταφράσεις

παραγωγίσιμος

differentiable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close