παραδέρνω

Μεταφράσεις

παραδέρνω

drift, flounder
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close