παραδίδομαι

Μεταφράσεις

παραδίδομαι

submit (para'ðiðome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
αφήνομαι να με συλλάβουν παραδίδομαι στην αστυνομία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close