παραδίδω

Μεταφράσεις

παραδίδω

deliver, hand in, turn over, surrender

παραδίδω

liveri

παραδίδω

livrer, rendre

παραδίδω

preda

παραδίδω

يُسَلِّمُ

παραδίδω

dodat

παραδίδω

aflevere

παραδίδω

liefern

παραδίδω

entregar

παραδίδω

toimittaa

παραδίδω

dostaviti

παραδίδω

consegnare

παραδίδω

配達する

παραδίδω

(...에 ...을) 전하다

παραδίδω

leveren

παραδίδω

levere

παραδίδω

dostarczyć

παραδίδω

entregar

παραδίδω

доставлять

παραδίδω

leverera

παραδίδω

ส่งมอบ

παραδίδω

teslim etmek

παραδίδω

phát

παραδίδω

交付
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close