παραδίδωμαι

Μεταφράσεις

παραδίδωμαι

capitulate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close