παραδί-δω-vω

Μεταφράσεις

παραδί-δω-vω

(para'ði-ðo-no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. δίνω κτ σε κπ παραδίδω ένα δέμα
2. διδάσκω παραδίδω μαθήματα
3. αφήνω σε άλλον κπ έργο ή θέση παραδίδω τη θέση μου σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close