παραδουλεύτρα

Μεταφράσεις

παραδουλεύτρα

femme de ménagechar, charwoman (paraðu'leftra)
ουσιαστικό θηλυκό
οικείο υπηρέτρια, οικιακή βοηθός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close