παραδρομή

Αναζητήσεις σχετικές με παραδρομή: επιδρομή
Μεταφράσεις

παραδρομή

blunder, lapse, slip
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close