παραδόπιστος

Μεταφράσεις

παραδόπιστος

mean, miserly, stingy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close