παραζάλη

Μεταφράσεις

παραζάλη

confusion, tumult
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close