παραθαλάσσιος

(προωθήθηκε από παραθαλάσσια)
Μεταφράσεις

παραθαλάσσιος

(paraθa'lasios) αρσενικό

παραθαλάσσια

(paraθa'lasia) θηλυκό

παραθαλάσσιο

الساحليةcoastal해안pobřežnícostiere (paraθa'lasio) ουδέτερο
επίθετο
κοντά στη θάλασσα παραθαλάσσιο σπίτιχωριό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close