παραιτημένος

Μεταφράσεις

παραιτημένος

resigned
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close