παραιτούμενος

Μεταφράσεις

παραιτούμενος

abdikinto

παραιτούμενος

démissionnaire
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close