παρακάτω

Μεταφράσεις

παρακάτω

(para'kato)
επίρρημα
1. λίγο πιο κάτω ή πιο πέρα Πάμε παρακάτω.
2. μετά Τι έγινε παρακάτω; Για εξηγήσεις, βλέπε παρακάτω

παρακάτω


επίθετο
που ακολουθούν Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close