παρακέντηση

Μεταφράσεις

παρακέντηση

paracentesis, tapping
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close