παρακίνηση

Μεταφράσεις

παρακίνηση

encouragement, motivation
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close