παρακλητικός

(προωθήθηκε από παρακλητική)
Μεταφράσεις

παρακλητικός

(parakliti'kos) αρσενικό

παρακλητική

(parakliti'ci) θηλυκό

παρακλητικό

(parakliti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που δηλώνει παράκληση με παρακλητική φωνή
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close