παρακμάζω

Μεταφράσεις

παρακμάζω

decay, decline
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close