παρακράτηση

Μεταφράσεις

παρακράτηση

deduction, retention
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close