παρακρατώ

Μεταφράσεις

παρακρατώ

deduct, reserve, stock, withhold
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close