παρακρστώ

Μεταφράσεις

παρακρστώ

retain, withhold
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close