παρακωλύω

Μεταφράσεις

παρακωλύω

hinder, impede, obstruct, preclude
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close