παρακώλυση

Μεταφράσεις

παρακώλυση

hindrance, impediment, obstruction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close