παραλέω

Μεταφράσεις

παραλέω

exaggerate (para'leo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
υπερβάλλω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close