παραλίγο

Μεταφράσεις

παραλίγο

nearlyتقريباnästanquasitéměřbijnaכמעטほとんどprawieпочтиcasiquase거의presquenæstenпочтиfast (para'liɣo)
επίρρημα
λίγο έλειψε να Παραλίγο να πέσω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close