παραλίγο

Μεταφράσεις

παραλίγο

nearlycasifastquasipresqueпочтиbijnaquaseتقريباprawieпочтиtéměřnæstenכמעטほとんど거의nästan (para'liɣo)
επίρρημα
λίγο έλειψε να Παραλίγο να πέσω.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close