παραλαβή

Μεταφράσεις

παραλαβή

delivery, receiptontvangst收据Eingang領収書استلامréceptionrecepçãoricevimentoקבלהmodtagelse收據 (parala'vi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να παραλαμβάνει κν κτ η παραλαβή εμπορεύματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close