παραλλάζω

Μεταφράσεις

παραλλάζω

change, modify, vary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close