παραλλά-ζω-σσω

Μεταφράσεις

παραλλά-ζω-σσω

(para'la-zo-so)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
παραμορφώνω παραλλάζω μια εικόνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close