παραλληλεπίπεδο

Μεταφράσεις

παραλληλεπίπεδο

parallélépipède

παραλληλεπίπεδο

параллелепипед
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close