παραλληλος

Μεταφράσεις

παραλληλος

parallel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close