παραλληλόγραμμο

Μεταφράσεις

παραλληλόγραμμο

parallelogram
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close