παραλληλόγραμμος

Μεταφράσεις

παραλληλόγραμμος

parallélogramme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close