παραλογίζομαι

Μεταφράσεις

παραλογίζομαι

(paralo'ʝizome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
δε σκέφτομαι λογικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close