παραλυτικός

Μεταφράσεις

παραλυτικός

paralytique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close