παραμέληση

Μεταφράσεις

παραμέληση

neglect
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close